מדריך ארנונה לעסקים

כל המידע אודות הנחה לעסקים ומוסדות, נכס ריק ושאינו בשימוש, השגה, הודעה על שינוי מחזיק בנכס ועוד​

תצוגת תאריך

02/04/2017

31/12/1969 20:00

תמונה1


חזור