חוות הנוער הציוני

ע''ש ד''ר ישראל גולדשטיין
שד' ש''י עגנון ת.ד. 117 ירושלים 93589, טל: 6491900, פקס: 6792106, אוטובוסים: 22, 18, 4

מנכ''ל: פיני כהן, מנהלת ביה''ס: מיכל קליינברגר, מנהל פנימייה: דני חיים
מס' כיתות: 20 מספר תלמידים: 550

העקרונות החינוכיים של ביה''ס:
ביה''ס מדגיש בעשייתו את הלימודים וכן את החינוך החברתי, החינוך לעבודה, השרות העצמי, הניהול העצמי, המחוייבות לקהילה והמידות. אלה אבני יסוד בבניין הכשרתו של החניך כאדם עצמאי בעל זהות עצמית והשתייכות תורמת לסביבתו. ביה''ס הינו שש-שנתי. בחט''ב מוצעת תוכנית לימודית לתלמידים בעלי נטייה וכישורון בתחומי המדעים, האמנויות והספורט ההישגי (סיף, שחיה).

הנתיב העיוני בבית הספר:
1. מגמה עיונית - חקלאית לבגרות (מדעי החיים וחקלאות מוגבר).
2. כיתות מב''ר לבגרות מלאה.
3. כיתות עיוניות לעולים חדשים מחבר העמים לבגרות מלאה (שפה וספרות רוסית מוגבר) ומגוון מקצועות בחירה מוגברים.
4. מגמת תקשורת עם התמחות בקולנוע (5 יח''ל).
5. אומנות וציור (5 יח''ל).
6. מוסיקה בגרות ברמה מוגברת (5 יח''ל).
7. חינוך גופני (5 יח''ל).
8. מגוון מקצועות בחירה מוגברים (5 יח''ל): גיאוגרפיה, מחשבים, פיזיקה, כימיה ורוסית.

מתקנים ייחודיים לתגבור לימודי:
מעבדות מדעיות, מעבדות לשוניות, חדרי מחשבים, ספריה.

שפות זרות: אנגלית, רוסית (שפה וספרות לבגרות מורחבת), צרפתית (שפה וספרות לבגרות
מורחבת).

ענפי עבודה: (חובה לכל התלמידים 3 שעות שבועיות) גן נוי, גידול ירקות, משתלה, שירותים (מרפאה, ספריה, חדר אוכל וכד').
הערה: תלמידי מגמה עיונית חקלאית עובדים במשתלה, בגן הירק, כחלק מתכנית הלימודים בחקלאות.

חינוך משלים:
חוגים לזמר, מחול, דרמה, ספורט, ידיעת הארץ, מוסיקה. במסגרת החינוך המשלים, פועל ''מרכז למידה'' הפתוח לתלמידים המבקשים להסתייע בשעורי עזר ובהכנת שעורים מודרכת. במקום קיימת פנימיית יום המאפשרת לתלמידים זכאים לקבל ארוחת צהרים , פעילות חברתית וקידום למידה.

מתקנים מיוחדים:
בריכה שחיה (גם בחורף), ספריה, מרפאה, בית תרבות, מרכז מוסיקה, חדר אוכל, מגרשי ספורט, מעבדות רב-תכליתיות, חדרי מחשבים.

תנאי קבלה:
תעודות מקוריות משתי שנות הלימוד האחרונות, ציוני תעודה חיוביים, התנהגות טובה, תוצאות מבדק פסיכוטכני (''מבחני הדסה''), ראיון אישי.

רישום תלמידים:
במועד הרישום הרשמי, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-13:00.
חזור
חיפוש