טפסים בנושא רישוי ובניה

טפסים בנושא רישוי ובניה
  טפסים בנושא פתיחת תיק
  טפסים להארכת תוקף החלטה וחידוש היתר
  טפסים בנושא גישור
  טפסים בנושא התנגדויות
  טפסים בנושא בעלויות וזכויות
  טפסים בנושא עבודה מצומצמת
  טפסים בנושא הפניה לגורמים וסגירת תיק
  טפסים בנושא תוכנית שינויים בסמכות מהנדס הוועדה המקומית
  استمارات دائرة البناء والترخيص

טפסים בנושא פתיחת תיק
א. הסברים למילוי טופס


ב. טופס 50 - רשימת תיוג ופירוט הנחיות לפתיחת בקשה להיתר
* מעודכן לתאריך 23.8.2010, כולל בקשה לעבודה מצומצמת.


ג. הסכמת שכנים לביצוע עבודות הטעונות היתר בנייה


ד. רישום בעלים בנכס


ה. תוספת לתצהיר מתכנן שלד בבקשה לשימוש חורג
טופס 17 - תוספת לתצהיר מתכנן שלד להיתר לשימוש חורג - עבור מתכנן המבנה המקורי


טופס 18 - תוספת לתצהיר מתכנן שלד להיתר לשימוש חורג - עבור מתכנן שלא ערך את חישובי המבנה המקורי


טופס 19 - תצהיר אודות בעלי זכויות בנכס


טופס 20 - רשימת בעלי זכויות בנכס ,תצהיר מבקש בקשה להיתר בדבר רשימת בעלי זכויות בנכס בו קיים נסח רישום


בקשות להיתר בניה - נוסחים עקרוניים להקלות נפוצות


טופס 22 - אישור מורשה נגישות מבנים, תשתיות וסביבה


טופס 1 – תקנה 2א

טופס 1 – תקנה 2א בפורמט pdf:


טופס 1 – תקנה 2א בפורמט dwg

ב. טופס יפוי כוח למבקשים


טופס בקשה לפטור מהיטל השבחה


הנחיות וטפסים – מחלקת השימור

בקשה לצמצום שטח הפרסום

טפסים להארכת תוקף החלטה וחידוש היתר
בקשה להארכת תוקף החלטה - טופס 30:


בקשה לחידוש היתר בניה - טופס 31:


טפסים בנושא גישור
הפניה לגישור

טפסים בנושא התנגדויות
כתב התנגדות
טפסים בנושא בעלויות וזכויות
תצהיר ויתור זכויות


תצהיר לזיהוי בעלות צד ג'תצהיר לזיהוי בעלות - בעלים

טפסים בנושא עבודה מצומצמת
מסלול מקוצר לבקשות במסגרת עבודות מצומצמת
* הוכן מסלול מיוחד בהליך הוצאת ההיתר להגשת בקשות במסגרת עבודה מצומצמת, ע''פ החוק, במסגרת זו ניתן להגיש - הקמת פרגולות, הטמנת צוברי גז, התקנת מזגנים, שיפורי נגישות לבניין ועוד. מרבית הבקשות יכולות להיות מוגשות על-ידי התושב עצמו, ללא צורך בשכירת שירותי איש מקצוע. אנו מתחייבים להגיש את הבקשה לדיון בתוך 30 יום מסיום הליך פתיחת התיק והשלמת האישורים הנדרשים.


חוברת עבודה - הנחיות להגשת הבקשה


נספח א – הגשה לדוגמא


נספח ב – קובץ לעריכת הגשה - קובץ בפורמט rar


טופס להגשת בקשה להיתר לעבודה מצומצמת


טופס הסכמת שכנים – עבודה מצומצמת


טופס הסכמת שכנים – דוגמא בצרוף לתשריט

טפסים בנושא הפניה לגורמים וסגירת תיק
טופס 25 – טופס בקשה לתאום פגישה עם בוחן רישוי


תאום פגישות עם בוחני רישוי בניה לאחר דיון בועדה המקומית / רשות הרישוי /ועדת ערר :
פגישות עם בוחני הרישוי מתקיימת בתאום מראש בלבד !
לבקשה לתאום פגישה יש לשלוח את הטופס שלהלן לכתובת הדוא''ל: rspgishot@jerusalem.muni.il
מענה טלפוני לבקשות לקביעת פגישה אם אין אפשרות לשלוח דוא''ל, בטלפון: 02-6297920 , בימים שני ורביעי בין השעות 9:00 ל- 13:00.

הפקת טופס רישום הערה לפי תקנה 27 (טאבו)
במסגרת שיפור השירות הפעילה מחלקת רישוי בנייה הליך אשר בו מופק טופס הבקשה לרישום הערה לפי תקנה 27 לתקנות המקרקעין באופן ממוחשב דבר שימנע טעויות בפרטי הבקשה.

א. בבקשה לפטור מהחובה להתקין מקלט או להגדיל מקלט קיים


טופס 16 - הצהרת מתכנן השלדג. תצהיר מתכנן שלד הכולל תקרת פלקל


ד. הצהרת המתכנן עורך הבקשה לקראת הוצאת היתר בניה


ה. כתב התחייבות לתיקון תשתיות


ו. הנחיות להגשת בקשה לרשות התעופה האזרחית


דוח תקינות למרחב מוגן לצורך קבלת פטור בתוספת בניה - פיקוד העורף


תצהיר אדריכל לצורך חישוב היטל סלילה והיטל השבחה

טפסים בנושא תוכנית שינויים בסמכות מהנדס הוועדה המקומית
 • בקשה לאישור תוכנית בסמכות מהנדס העיר תוגש ראשית למחלקת הפיקוח ולאחר אישורה תוגש במרכז שירות הלקוחות.

 • הבקשה תאושר ללא הפקת דף היתר. אישור מהנדס העיר או מי מטעמו יופיע על גבי ההרמוניקה

  א. המסמך לתוכנית השינויים
  המסמך לתוכנית השינויים בתוכנת אוטוקרד.
  ** את הקובץ יש לשמור במחשב ולאחר מכן לפתוח באמצעות תוכנה. **

  המסמך לתוכנית השינויים בפורמט pdf

  ב. הפירוט בחוק לעניין סמכות מהנדס העיר

 • استمارات دائرة البناء والترخيص
  استمارات دائرة البناء والترخيص
  חזור
  חיפוש