2.7.2 תצפיות

2.7.2 תצפיות
בעיר בעלת מבנה טופוגרפי כמו ירושלים, ישנה חשיבות לשמור על נקודות תצפית חשבות. נקודות התצפית ופרוזדורי התצפית נדונו בהרחבה בפרק מס' 6–תבנית הבניה בעיר (סעיף 6.9.1). נקודות התצפית מתחלקות לשלוש קבוצות :

א. תצפיות לעבר העיר העתיקה

1.      הר הצופים.
2.      האוניברסיטה המורמונית.
3.      הר הזיתים (תצפית ממלון שבע הקשתות).
4.      ג'אבל מוכבר.
5.      טיילת שרובר.
6.      טיילת הס.
7.      אבו טור .
8.      סינמטק .
9.      ימין משה.
10.      רח' יפו .
11.      כביש 1 .

מבטים מהעיר העתיקה

1.       טיילת העופל – מבט מכיוון מזרח ודרום העיר העתיקה מזרחה להר הזיתים ודרומה לסילוואן וגיא בן הינום.

2.      טיילת החומות – מבטים לכיוון דרום מזרח ומערב לעבר מזרח העיר, המדבר, דרום העיר וכו'.

מבטים אלו נבדקו, והועלו כנקודות תצפית חשובות : תצפית מכיוון האוניברסיטה המורמונית מבט מזרחה מכיוון שער האריות, מבט מכיוון א-טור, מבט מגן בלומפילד ומבט מגיא בן הינום.


איור מס' 36 – מבט מטיילת הס לכיוון מזרח העיר

ב. תצפיות בתחום העיר

1.      הר הרצל- מבט מערבה מהר הרצל לעבר נחל שורק ועין כרם.

2.      גילה- מבט משכונת גילה צפונה לעבר ירושלים ונחל גילה.

גילה דרום – מבט מגילה לבית לחם – בית ג'אלה.

3.      הר חרת- מבט דרומה לעבר נחל שורק.

4.      מצפה נפתוח- מבט דרומה לעבר עמק הארזים וכל מערב העיר.

ג. תצפיות מחוץ לגבולות העיר

1. נבי סמואל- מבט מצפון על כל העיר. בעל חשיבות היסטורית בהיותו הכניסה ההסטורית לירושלים.

2. הקסטל- מבט ממערב לעבר הכניסה לעיר.

3.''השומרוני הטוב'' – מבט ממזרח אל ירושלים המזרחית.

4. מבט ''שלושת המגדלים'' – מבט ממזרח מכביש מס' 1 בו נגלים 3 המגדלים: אוגוסטה ויקטוריה, הכנסייה הרוסית בא-טור ומגדל האוניברסיטה העברית.

נקודות תצפית אלה נבדקו באמצעות, וע''י תוכנת מחשב, הוכנו מפות המציגות את טווח הראייה בהתחשב בטופוגרפיה, בשטחים שבין נקודות התצפית לבין הנוף הנשקף מהן, ממליץ צוות התכנון לאסור בניה החוסמת את מבטי הנוף הנשקפים מהם.
חזור
חיפוש