כיתות על אזוריות – מקצועות בחירה לבגרות
ברכות
נוהל רישום וקבלה לכיתות העל אזוריות
תוכנית לשנת תשס''ט
תכנית הכיתות העל-אזוריות מציעה לתלמידי ירושלים מגוון מקצועות לימוד מוגברים לבגרות, שאינם נלמדים במרבית בתה''ס, ובכך מרחיבה את מגוון אפשרויות הבחירה המוצע לתלמידי העיר.

הלימודים במסגרת התכנית מתקיימים בשיתוף עם מרכזי האיכות המצויים בעיר, כגון האוניברסיטה העברית, בנק ישראל, מוזיאון ישראל, הצוללת הצהובה ובכך משדרגת את תהליך ההוראה והלמידה.
בתכנית לומדים כ – 1000 תלמידים מכל בתיה''ס בירושלים.

התלמידים הלומדים בתכנית מצביעים על החשיבות המיוחדת של התכנית, המאפשרת להם ללמוד מקצוע מגמה המעניין אותם ואינו נלמד בבית-ספרם. התכנית מאפשרת להם ללמוד יחד עם תלמידים מבתי''ס שונים המתעניינים באותו נושא, וכך מתאפשר מפגש אינטלקטואלי וחברתי מיוחד בסוגו.
הלימודים מתקיימים בשעות אחה''צ. חלק ממקצועות הלימוד נלמדים בבתי''ס וחלק במרכזי האיכות.
התכנית מתואמת עם בתיה''ס וחלים בה כל הכללים המקובלים בבתיה''ס.

אנו גאים לספר כי בוגרי התכנית בשנים האחרונות הגיעו לציונים מצויינים בבחינות הבגרות.

בהמשך תוכלו לראות את המקצועות שהוצעו לתלמידים לקראת שנת הלימודים תשס''ט.

ברכות
תלמידים יקרים,

המנהלה לחינוך ירושלים והקרן לירושלים שמחות להציג בפניכם מגוון הצעות ללימודים במקצועות בחירה לבגרות, בנוסף על המוצע לכם בבתיה''ס בהם אתם לומדים.
לימודים אלה מתקיימים בשיתוף עם מוסדות תרבות ומדע הפועלים בעיר, ובשיתוף משרד החינוך ובתיה''ס.
מגוון המקצועות המוצע נועד לאפשר לכם התלמידים, ללמוד לבגרות תחומי ידע ייחודיים בהם יש לכם עניין מיוחד ואינם נלמדים בבית-ספרכם, וכן להרחיב היקף יחידות הלימוד לבגרות. לימודים אלה אמנם דורשים מכם השקעה נוספת, אך מבטיחים הרחבת אופקים וגילוי תחומי דעת חדשים ומרתקים.
במטרה לקדם את המצויינות של תלמידי העיר, אנו מציעים לכם השנה מספר מגמות חדשניות ומקוריות, ומקווים כי תמצאו בהן עניין.
בוגרי המחזורים הראשונים של תכנית זו דיווחו על חוויה לימודים ייחודית, מעשירה מבחינה חברתית ולימודית; ואף הגיעו להישגים מעולים בבחינות הבגרות.
אנו תקווה כי תנצלו הזדמנות זו, המיוחדת לעיר ירושלים, ומאחלים לכם הצלחה.


נדים שיבאן - מנהל מחלקת פרוייקטים הקרן לירושלים.

חווה בר טור - ס/מנהל מנח''י לחינוך העי''ס


נוהל רישום וקבלה לכיתות העל אזוריות
כללי
הלימודים מתקיימים בשעות אחה''צ, בהתאם ללוח השנה של מערכת החינוך.
הפרטים המופיעים נכונים לשנת-הלימודים תשס''ט, וכפופים להנחיות משרד החינוך.
רשימת המקצועות שלהלן היא בבחינת היצע, ואין בה משום התחייבות לפתיחת כל המקצועות.
פתיחת כיתה מותנית במספר הנרשמים ובהתייחס לביקוש לכלל המקצועות.

קבלה והרשמה:
ההרשמה תסתיים ב- 30.7.08 אלא אם נכתב אחרת.
תלמידים יוכלו להירשם למקצוע בחירה לבגרות בכיתה על-אזורית רק אם מקצוע זה אינו נלמד בבית-ספרם.
תלמידים יוכלו ללמוד בכיתה על-אזורית, על-פי אישור בית-הספר, על בסיס הרכב והיקף תכנית הלימודים האישית.
הקריטריונים לקבלה הם בהתאם לדרישות הייחודיות של כל מקצוע.
הלימודים בכיתה על-אזורית כרוכים בתשלום. התשלום לתלמיד נקבע בהתאם למספר שעות הלימוד, היקף היחידות לבגרות ועלויות הפעלת הכיתה.
להורדת טופס אישור הצטרפות לכיתות על אזוריות לחץ כאן.
להורדת טופס הרשמה לכיתות על אזוריות לחץ כאן.

קרן מלגות לתלמידי הכיתות העל-אזוריות
הקרן לירושלים משקיעה מאמצים רבים למען קידום תלמידי העיר ולהעשרתם.
לשם כך, מעניקה הקרן לירושלים מלגות לימודים לתלמידים המעוניינים ללמוד במגמות על-אזוריות אך מתקשים לעמוד בתשלום הנדרש.
להורדת טופס בקשת מלגה לחץ כאן, כמו כן ניתן לקבל את הטופס ממורי המגמה.

דרישות:
התלמידים הלומדים בכיתה על-אזורית נדרשים לעמוד בכללי הגשת מטלות ומבחנים, נוכחות והתנהגות כנהוג בכל מוסד חינוכי, וכנדרש ע''י המוסד המפעיל את המגמה.

לפרטים נוספים:
רוחמה וילשטיין, מנהלת תכנית הכיתות העל-אזוריות
טל: 6295780
דוא''ל: vlruhama@jerusalem.muni.il


תוכנית לשנת תשס''ט
 כיתה י'
 כיתה י' או י''א
 כיתה י''א
חזור
חיפוש