סדרי רישום וקבלה ללמודים

סדרי רישום וקבלה ללמודים
מועדי הרישום
ההרשמה לשנת הלימודים תש''ע תחל ביום ראשון 19/7/09 ותסתיים ביום חמישי 1/10/09.
מומלץ להירשם בהקדם כדי להבטיח מקום בקורסים, מספר המקומות מוגבל.

תהליך ההרשמה
שלב א' – רישום
בפניך שתי אפשרויות רישום:
1. באמצעות הדואר מילוי טופס ההרשמה
2. רישום אישי , ישיר במרכז ברלין , שד' בן צבי 1 ירושלים (כיכר הלאום ,ליד בית החייל).
בימים א-ה בין השעות 8:00-16:00.

1. לנרשמים באמצעות טופס ההרשמה – בדואר
עליך למלא במלואו את טופס ההרשמה.
לטופס ההרשמה יש לצרף את המסמכים הבאים : אישור רפואי, צילום תעודת השכלה , המלצות.
עליך לצרף את דמי הרישום בסך 390 ₪ בהמחאה עבור:עיריית ירושלים-שלוחת מכון וינגייט. בכתובת: עיריית ירושלים , כיכר ספרא 10 , רשות הספורט העירונית –לידי שלוחת וינגייט.

2.רישום אישי במדור רישום וקבלה
עליך למלא את כל ההנחיות שבסעיף 1 ולבצע כל הפעולות במשרדי השלוחה –
מרכז ברלין שד' בן צבי 1 , טל: 02-6250688 , פקס: 02-6258356
בין השעות 8:00-16:00
הגשת טפסים ממולאים ותשלום דמי הרישום .

בית הספר למאמנים ולמדריכים –שלוחת ירושלים אינו מתחייב לקבל ללימודים תלמיד שאיחר את מועד ההרשמה.

ביה''ס אינו מתחייב לפתוח קורס אם מספר המתקבלים אליו אינו מצדיק זאת.

שלב ב': טיפול בבקשת ההרשמה:
בתוך שבוע מיום קבלת טופס ההרשמה במשרדינו, ישלח למועמד מכתב, המאשר את
קבלת הטופס.

שלב ג': מבחני קבלה ומיון
מועמד העונה על כל תנאי הקבלה יוזמן למבחני קבלה ומיון שיתקיימו בחודשים
אוגוסט – ספטמבר 2009, בהתאם למועדים שייקבעו לקורסים. (הזמנות תישלחנה בדואר).
מבחני הקבלה יכללו מבחנים בכתב ו/או ראיון אישי וכן מבחן מעשי.

שלב ד': תוקף להרשמה
לאחר ריכוז תוצאות מבחני הקבלה והמיון יקבל המועמד שעמד בכל הדרישות , הודעה בכתב על קבלתו ללימודים , טופס להסדרת שכר הלימוד.

שלב ה': הסדרת שכר לימוד
חובה לשלם את שכר הלימוד במלואו עד ליום 1/10/09

הסדרת שכר הלימוד במלואו הינו תנאי להבטחת מקום בקורס ולקבלת ''תעודת סטודנט''.


שלב ו': קבלה ללימודים
תלמיד אשר התקבל ללימודים בביה''ס או בשלוחותיו והסדיר תשלום שכ''ל במלואו, יהיה זכאי לחבילת ההטבות הבאות:
• תיק גב עם סמל המכון.
• חוברות וספרי לימוד (בקורסים בהם נכלל מרכיב זה בשכה''ל)
• כרטיס סטודנט
• הנחה של 20% בהשתלמויות מטעם ביה''ס.
• הנחה של 8% ברכישת כרטיס תושב ירושלמי .

תנאי תשלום:
תלמיד אשר קיבל הודעה על קבלתו לבית הספר חייב לשלם את שכר הלימוד המלא באחת מהדרכים הבאות:
א. במזומן- עד לתאריך 31/8/08. במקרה זה יהיה זכאי ל- 2% הנחה.

ב. בהמחאות-(צ'קים) של סטודנט או הוריו. ניתן לשלם ב- 5 תשלומים שווים:
תשלום ראשון – לא יאוחר מה- 1/11/09.
תשלום אחרון – לא יאוחר מה- 1/3/2010.

ביה''ס למאמנים ולמדריכים מוכר כ''מוסד לקליטת חיילים משוחררים התשנ''ד 1994''. חיילים משוחררים המבקשים לממש את זכאותם , מתבקשים לפנות למשרדי מרכז ברלין ולקבל אישור על כך.

תלמיד אשר נדרש ללימודי השלמה יחויב בתשלום בהתאם להיקף השעות שנדרש להשלים.

פתיחת שנת הלימודים – יום ב' 29 באוקטובר 2009
סיום שנת הלימודים – יום ו', 30 ביוני 2010.


בהצלחה!!!
חזור
חיפוש