מוקד 106

חינוך למדע וטכנולוגיה
File size2,509.50kbמוקד 106
תפקידי המוקד העירוני
 1. מרכז קבלת דיווחים על אירועים שוטפים וחריגים.
 2. דיווח למחלקות השונות הודעות אשר בתחום אחריותם.
 3. ווידוא ביצוע של כל אירוע עפ''י לוחות זמנים שהוגדרו.
 4. ריכוז נתונים סטטיסטיים לגורמי העירייה (הנהלה).
 5. מהווה כתובת מכוונת לאזרחים במצוקה ולאורחי העיר.
 6. דיווח על אירועים חריגים לגורמים הרלוונטים.
שיטת התפעול
 1. המוקד העירוני פועל 24 שעות ביממה, 365 יום בשנה.
 2. המוקד קולט אירועים מתושבים, ממוסדות ומגורמים ציבוריים שונים, מגורמי העירייה ועיריות שונות ומכוחות החירום והבטחון.
 3. כל דיווח למוקד נרשם ומדווח בהתאם לטבלת דיווחים מוכנה מראש.
אמצעים
 1. עובדים מיומנים בהפעלת המוקד.
 2. שולחנות שמותאמים לעבודה ממושכת.
 3. מערכת מחשוב הכוללת:
  מערכת מידע על נפגעים
  מערכת לקליטת מפגעים
  מערכת לדיווח על רכבים שנגררו
  מערכת לבקרת תאורה
  מערכת תקשורת בעמדת המחשב
  אינטרנט עירוני
 4. מכשירי קשר מסוג מירס
 5. פקס
 6. בקרת שיחות שמדווחת בזמן אמת על מצב הטלפונים.
 7. קווי נל''ן (טלפון ישיר) לגורמי משטרה, חב' חשמל, חמ''ל עירוני, מאגר מים וכו'.
תפעול ברגיעה

איוש המוקד בהיקף עובדים שיתאים לניהול כמות התעבורה ברשות.
 1. עובד המוקד מקבל את הפרטים הנדרשים מהפונה ומזינם מיידית במחשב.
 2. עובד המוקד מעביר את ההודעה ליחידה המטפלת בעירייה או גוף עזר.
 3. המוקד מנהל מעקב אחרי אירועים עד לסגירתם.
תפעול בחירום

המוקד מתוגבר בכח אדם בהתאם להיקף האירוע.
לצורך כך מתוגבר המוקד בעמדות עבודה עפ''י הצורך.

סוגי אירועים בחרום:
 1. אירוע בטחוני - פיגוע חבלני.
 2. מזג אויר סוער - סערת גשמים, שלג.
 3. מלחמה.
 4. קריסת מבנה.
קליטת פניות בנושא:
 1. בורות בכבישים/ מדרכות.
 2. פרצי מים וביוב.
 3. מפגעי תברואה: אשפה, פגרים.
 4. בעלי חיים משוטטים.
 5. תאורה שאינה דולקת.
 6. תקלות ברמזורים.
 7. מפגעי תנועה ובטיחות בדרכים.
 8. מפגעי טבע.
 9. התמוטטות עצים ומבנים.
 10. שטפונות וסכנות אחרות.
מתן מידע על:
 1. אירועים, תיירות, תרבות וספורט.
 2. ימים ושעות פתיחה של אתרים שונים.
 3. תורנויות בתי חולים ובתי מרקחת.
 4. מי מטפל בך ומידע כללי.
חשיבות ההתנדבות בקרב התלמידים

הגדלת רמת השירות הניתן לאזרח ע''י המוקד.
הגברת המודעות לאיכות הסביבה.

סוגי הפעילויות בהן ישתלבו התלמידים:
 1. חזרה במשוב לאזרח.
 2. דיווח על תקלות עירוניות (מפגעים).
 3. תיוק הודעות חוזרות מהמחלקות
התכונות הנדרשות מהמתנדבים
 1. סבלנות
 2. נימוסיות
 3. הזדהות
 4. אחריות
שעות ההתנדבות:

במוקד העירוני - בעיקר בהתאם לנוחיותו של המתנדב.
בדיווח על תקלות - בשעות הפנאי
חזור
חיפוש