טפסי ארנונה

טפסים עירוניים
טפסי ארנונה
נא הקפידו לצרף את כל האישורים (ראו פירוט מסמכים לפי סוג ההנחה).

לצפייה בטפסים מקוונים - יש להתקין את סרגל הטפסים מפורטל השירותים והמידע הממשלתי.

1. בקשה להנחה מטעמי הכנסה
דף הסבר - הנחה מטעמי הכנסה 2012

2. בקשה לקבלת הנחה לעסק

3. הרשאה לחיוב חשבון - ארנונה4. הרשאה לחיוב חשבון - חינוך

5. בקשה לפטור בגין נכס ריק
6. טופס השגה7. יפוי כח והרשאה למסירת מידע

8. נכס לא ראוי לשימוש9. טופס בקשה להנחת נזקק10. טופס הנחה למשפחה חד-הורית11. בקשה לפטור נכס חדש וריק
12. טופס בקשה לאזרח ותיק (30% הנחה)


חזור
חיפוש