שמות ירושלים וכינוייה

שמות ירושלים וכינוייה
שמות ירושלים וכינוייה:

מקור השם ''ירושלים'' ומשמעותו מתוך אתר אוניברסיטת ''בר אילן''

אין עוד עיר שזכתה לשמות ולכינויים רבים כל כך
ודבר זה משקף את חשיבותה של העיר בתרבויות השונות בכל הדורות ובעיקר מעמדה במסורת היהודית .

שמות עבריים:

1.      אבן-מעמסה (זכריה, יב- 3)
2.      אהליבה (יחזקאל, כג- 4, פירוש רד''ק)
3.      אור-העולם (ילקוט שמעוני, תהילים – כג)
4.      אם (ילקוט שמעוני, דברים כג- 7)
5.      אפרתה (תהילים, קלב-6, המדרש הגדול, ויגש מו, ח).
6.      אריאל (ישעיהו, כט- 1)
7.      ארמון (ירמיה, ל- 18; המדרש הגדול, ויגש, מו, ח)
8.      אשת נעורים (ישעיה, נו ; המדרש הגדול, מו, ח)
9.      בחורה (מל''א, יד- 21; אבות דרבי נתן ב, מג)
10.      בית אל (בראשית לה- 15)
11.      בירה (דה''א, כט, 1-19 ; ירושלמי, פסחים ז. ח; בבלי, יומא, ב, א)
12.      בית תפילה (ישעיה, נו- 7)
13.      במות (מיכה, א- 5)
14.      בעולה (ישעיה, סב, 4, אבות דרבי נתן לט)
15.      בעל המון (שיר השירים, ח- 11)
16.      בשן (תהילים, סח- 16, המדרש הגדול, ויגש, מו, ח)
17.      בתולה (ירמיה, לא- 4; המדרש הגדול, ויגש מו, ח)
18.      גבעת הלבונה (שיר השירים, ד- 6; המדרש הגדול, שם)
19.      גולה (ישעיה, מט, 21; המדרש הגדול, שם)
20.      גיא חזון (ישעיה, סה, 18)
21.      גילה (ישעיה, סה, 18)
22.      גלעד (ירמיה, כב- 6; המדרש הגדול, שם)
23.      גן אלהים (ישעיה, נא- 3; המדרש הגדול, שם)
24.      דלתות העמים (יחזקאל, כו- 2)
25.      דרושה (ישעיה, סב, 11-12)
26.      דרום (יחזקאל, כא- 2)
27.      ההר הטוב (דברים, ג- 25; ספרי פינחס, קלד)
28.      ה' יראה (בראשית, כב- 14)
29.      העיר (ירמיה מא- 4; לב- 24)
30.      ה' צדקנו (ירמיה ג- 16)
31.      הקריה (מל''א א 41-44)
32.      הראל (יחזקאל, מח- 35)
33.      הר גבוה (ישעיה, מ- 9; המדרש הגדול, שם)
34.      הר חמד (תהילים, סח- 17)
35.      הר מרום ישראל (יחזקאל, כ- 40)
36.      הר מועד (ישעיה, יד- 13)
37.      הר קודש (תהילים, מח, 2; יואל, ד- 17)
38.      הר שמה (יחזקאל, מח- 35; בבלי, בבא בתרא, כח-עב)
39.      חגוי הסלע (שיר השירים, ב- 14; זוהר, א פד-פה)
40.      חדרך (זכריה ט- 1; המדרש הגדול, ויגש מו, ח)
41.      חומות (ישעיה, נו- 5)
42.      חיים (ישעיה, ד- 3; יחזקאל, לב- 25; פרקי דרבי נתן (א) לד)
43.      חפציבה (ישעיה, סב- 4; אבות דרבי נתן (ב) לט)
44.      טבור הארץ (יחזקאל ה- 5, פירוש רש''י ועוד)
45.      יבוס (יהושע, יח- 28; ועוד)
46.      ידידות (ירמיה, יב- 7 תהילים, פד- 2)
47.      יושבת העמק (ירמיה, כא- 13)
48.      יער הבציר (זכריה, יא- 2; אבות דרבי נתן (א) ד (ב) ז; ילקוט שמעוני, ב, תקעה)
49.      יער הנגב (יחזקאל כא- 2)
50.      יפה נוף (תהילים, מח- 3)
51.      ירכתי צפון (תהילים, מח- 3)
52.      כלה (ישעיה, סא- 10)
53.      כלילת יופי (איכה, ב, 15; תהילים נ- 2)
54.      כסא ה' (ירמיה, ג- 17)
55.      כרמל (ישעיה, לב- 16)
56.      לבנון (ירמיה, כב- 6; המדרש הגדול, ויגש)
57.      מגדל עדר (מיכה, ד- 8)
58.      מוראה (צפניה, ג- 1)
59.      מוריה (בראשית, כב- 12, המדרש הגדול, ויגש, מו-ח)
60.      מנוחה (דברים, יב- 9; תהילים קלב- 8; 13-14; תוספתא, זבחים יב; ועוד)
61.      מקדש (מדרש תלפיות, עמ' 251; ישעיה ד- 3)
62.      נוה שאנן (ישעיה, לג- 20)
63.      נחלה (דברים, יב- 9)
64.      נצח (דה''א, כט- 11; בבלי, ברכות, נח, א)
65.      סורה (ישעיה, מט- 21; המדרש הגדול, ויגש, מו, ח)
66.      סף רעל (זכריה, יב- 2)
67.      עדן (ישעיה, נא- 3; המדרש הגדול, ויגש מו, ח)
68.      עין העולם (בראשית רבה, סג, יד)
69.      עיר אלהים (תהילים, מו- 5; ועוד)
70.      עיר דוד (שמ, ב ה, 7-9)
71.      עיר האמת (זכריה, ח- 3)
72.      עיר הומיה (ישעיה, כב- 2)
73.      עיר היונה (צפניה, ג- 1)
74.      עיר הקודש (ישעיה, נב- 1; נחמיה, יא- 1)
75.      עיר הצדק (ישעיה, א- 26)
76.      עיר יהודה (מל''ב, יד- 20; דה''ב,כה- 25)
77.      עיר לא נעזבה (ישעיה, סב- 12)
78.      עיר עוז (ישעיה, כו- 1)
79.      עיר פרזות (זכריה, ב- 8)
80.      עיר קברות אבותי (נחמיה, ב- 5)
81.      עיר שחוברה לה יחדיו (תהילים, קכב 3)
82.      עיר של זהב (משנה, שבת ו, א)
83.      עקרה (ישעיה, נד- 1)
84.      צאן (יחזקאל, לו- 28)
85.      צואר (ישעיה, ח- 8; זוהר, א, וישלח)
86.      צור המישור (ירמיה, כא- 13)
87.      ציון (תהילים, פז, ב; ירושלמי ד, ב; ועוד)
88.      צלע האלף (יהושע, יח- 28; ספר זרובבל, בית המדרש ב, עמ' 57)
89.      קדוש ישראל (ישעיה, ס- 14)
90.      קריה נאמנה (ישעיה, ס- 14)
91.      קריה נשגבה (ישעיה, ס- 14)
92.      קריה עליזה (ישעיה, כב 2; לב- 13)
93.      קריה חנה דוד (ישעיה, כט- 1)
94.      קרית מועד (ישעיה, לג- 20)
95.      קרית מלכיאל (בשירו של רבי יעקב ספיר לכבוד משה מונטיפיורי ב- 1849)
96.      קרית מלך רב (תהילים, מח- 3)
97.      קרית משוש (ירמיה, מט- 25)
98.      קרתא דא שפירא (קריה של יופי- כינוי
שטבע המשורר ר' ישראל נג'ארה בשירו ''יה ריבון עלם עלמיא'' מהמאה השש-עשרה).
99.      קריתה מרדתא (עיר מרדנית- עזרא, ד- 12)
100.      רבתי בגויים (איכה, א- 1)
101.      רבתי עם (איכה, א- 1)
102.      שלם (בראשית, יד- 18; תהילים, עו- 3)
103.      שדי יער (תהילים, קלב- 6)
104.      שער בת רבים (שיר השירים, ז- 5)
105.      שרתי במדינות (איכה, א- 1)שמות ארמיים:

קריתא מרדתא

קריתא די שפירא

שמות ערביים:

אורשלים
איליה אלבלאט (הארמון)
אלזית (הזית)
אלקודס (הקודש)
בית אלמקדס (בית המקדש)
דאר אלסלאם (בית השלום)
מבוא צידק (מעון נאמן)
מכאן קריב (מקום קרוב)


שם רומאי: אליה קפיטולינה. בשנות השלושים של המאה השניה לספירה בימי הדריינוס קיסר ניתן לירושלים השם הלאטיני ''אליה קפיטולינה'' וזאת על אחד משמותיו הפרטייים של הקיסר, איליוס ועל כינויו של אבי האלים יופיטר.

שמות אנגליים:

ג'רוסלם
HOLY CITY – עיר קודש

שמות ירושלים וכינוייה בארצות חוץ- השם ירושלים, סמל תפארת ישראל בימי קדם, ליווה את היהודים בארצות נדודיהם וערים שונות בנכר, שבהן התפתחו קהילות גדולות ומרכזי תורה חשובים, כונו בשמה. העיר וילנא מכונה ''ירושלים דליטא'', או ''ירושלים של גלות''. העיר טלידו בארץ ספרד, שהתפרסמה בימי הביניים בקהילתה היהודית ובחכמיה קיבלה את התואר ''ירושלים החדשה''. קהילת אמסטרדם בהולנד מכונה ''ירושלים הגדולה'', מסיבת חשיבותה בחיי יהודיה ובעזרה שהגישו לאחיהם תושבי עיר הקודש. במכתב אחד ששלחו יהודי וורמייזה בגרמניה אל עיר הקודש, הם כותבים ''אתם היושבים בירושלים הקדושה ואנו בירושלים הקטנה''. שמה של ירושלים ניתן גם לבתי כנסת. יהודים נקראו בשם המשפחה ''ירוסלומסקי'' דומה לירושלים העברי.

הנוצרים נטלו את השם ירושלים לישובים, לכנסיות ולמוסדות דתיים שונים. פרבר בווארשה, בית פולין, נקרא בפולנית ''נובה ירוזלימה, - ירושלים החדשה. באנגליה מקומות על שמה של ירושלים, בגרסה האנגלית ''ג'רוזאלם'', אחד בסביבת לינקולן. גבעת ירושלים ''ג'רוזאלם היל'' נמצאת בסביבת שרבורן, במחוז דורסט. חדר אחד בכנסיה המפורסמת וסטמינסטר, בלב לונדון רבתי, נקרא לשכת ירושלים- ''ג'רוזאלם שאמבר''. ערכו רב בתולדות הכנסיה הזאת, מקדש העם האנגלי. בצד דרך במחוז נוטינגהם בית- מרזח ועליו כתוב באנגלית קדומה: ''המסע הקדום אל ירושלים''. בית זה מתיימר להיות הקדום בבתי- המרזח באנגליה, והוא משנת 1189, מימי שלטון הצלבנים בארץ הקודש.חזור
חיפוש