>>יקיר ירושלים >>מקבלי התואר יקיר ירושלים בשנים עברו:
תשכ''ח - 1968
רפאל אבולעפיה
שאול אבן דנאן
לודויג בלום
יצחק בער
ישראל בר-זכאי
יעקב ברמן
ישראל גוט
שלמה כהן
מרדכי לבנון
ברל לוקר
בנימין זאב מזר
יעקב מימון
יצחק רפאל מולכו
משה מתתיהו
אריה סדובסקי
אנדור פודור
שלום נתן רענן קוק
רחל שזר
מרים ילן-שטקליס
שלמה שרייבר
חזור
חיפוש