לחץ_להגדלהפת יעקברחוב
1308סמל
pat ya'akov streetשם באנגלית
 30/12/1957 תאריך החלטת מועצה
יעקב פת - נולד בשנת תרנ"ד 1894 ונפטר בשנת תשט"ז 1956, חייל בגדוד העברי, ממפקדי "ההגנה" במחוז ירושלים, מלא תפקידים אחראיים בשם המוסדות הלאומיים בימי השלטון המנדט הבריטי בארץ ישראל. שכונת קטמון (גונן ח') - מצומת הרב הרצוג עד צומת יוסי בן יועזרהסבר על שם הרחוב ומיקומו
Untitled