עיריית ירושלים - פורטל מינהל תכנון -

פורטל מינהל תכנון
חיפוש
  חפש
הודעות מינהל תכנון
09:23 22/04/2014
אושרה תכנית 13911 מוסדות קק''ל למתן תוקף בוועדה המחוזית

09/04/2014
פרויקט כביש בגין דרום :לחצות את ירושלים מצפון לדרום ללא פקקים

14:55 08/04/2014
בין התאריכים 22-24/4/14 לא תתקיים קבלת קהל במחלקה להיטל השבחה

15:28 04/04/2014
הודעה בדבר הגשת בקשות להקצאת מקרקעין לצרכי ציבור 4/4/14

18:38 01/04/2014
הודעה בדבר הגשת בקשות להקצאת מקרקעין לצרכי ציבור

17:16 27/03/2014
מדיניות מהנדס העיר בנושא ממדי''ם וחדרים מחוזקים

12:14 18/03/2014
מהאוהלים לקאנטרי

10:22 20/02/2014
שינויים בהסדרי תנועה ברחוב מקור חיים

09:02 16/02/2014
ימי ושעות קבלת הקהל העדכניות של עמירם רותם במחלקה לאיכות הסביבה

10:38 13/02/2014
תכנית 51854 – גן חוצבים

07:45 09/02/2014
עיריית ירושלים תמשיך להעניק אישורי בניה בכל רחבי העיר ליהודים וערבים כאחד ללא הבדל דת, גזע ומין

08:40 06/02/2014
הגשת שלושה עותקים של הבקשה בעת פתיחת תיק

16:05 04/02/2014
מכונות אופטיות יחליפו את התושבים בהפרדת ומיון פסולת למיחזור במרכז המיחזור הגדול בארץ שמקימות עירית ירושלים וחברת גרין נט בירושלים

11:20 22/12/2013
תכנית 11092א' – גן לאומי מורדות הר הצופים

13:46 07/11/2013
תוכנית 13724- הקמת מרכז תרבות בשכונת שעפט

09:22 21/10/2013
תכנית מספר 67470 מתחם מע''צ

11:34 08/08/2013
דוח טיפול בתלונות בנושאים סביבתיים לשנת 2012

13:15 28/04/2013
סלילת רמפות צפוניות צומת יקותיאל אדם - עוזי נרקיס

12:16 28/04/2013
הסדר תנועה להקמת מחלף דב יוסף - כביש בגין דרום

מהנדס העיר תכנון עיר רישוי ופיקוח תחבורה ותשתיות איכות הסביבה מבני ציבור מערכות טפסים
חיפוש תיק בניין עיר ותיק רישוי בנייה
gis מידע גיאוגרפי
תיק רישוי בנייה
מידע תוכנית בניין עיר - תב''ע
מידע תיקי פיקוח בניה
בירור סטאטוס טיפול בתלונה על עבירת בניה
בקשה למידע תכנוני בתשלום
בירור חבות בהיטל השבחה
תהליך טיפול בתיק היטל השבחה
עבודות בביצוע
רשימת השימור
gis -מפת רשימת השימור
היתרי חפירות בדרכים
תיקי תיעוד
איתור תקנון ותשריט משרד הפנים
טפסים לאישורים נדרשים במהלך בניה להורדה
סקר טבע עירוני