רישוי בניה

רישוי בניה
 
המחלקה עוסקת בהוצאת היתר בניה ע''פ חוק התכנון והבניה, תנאיו ואגרותיו, התשכ''ה-1965, חובה לקבל היתר בניה לכל שינוי במבנה חיצוני. האמור כולל בניה חדשה, הרחבות דיור, הוספת מרפסות, הוספת פרגולות, מעלית ועוד.
בנוסף, יש לקבל היתר גם לשינוי בשימוש, האמור כולל שימוש בדירה למרד או מרפאה ועוד.
בקשה להיתר בניה חייבת להיות מוגשת על ידי אדריכל, מהנדס או הנדסאי הרשום ברשם האדריכלים, המהנדסים או ההנדסאים.

טרם התחלת ההליך להגשת בקשה להוצאת היתר מומלץ:
1. לבדוק האם לקחתם בעל מקצוע רשום
2. לוודא עם בעל המקצוע כי אכן ניתן לממש את הבניה המבוקשת.
3. לקרוא את המדריך לקבלת היתר בניה
4. התנאים הנדרשים להוצאת ההיתר
5. לאחר קבלת מספר תיק בקשה לעקוב אחר התקדמות ההליך.

מרכז שירות לקוחות:
קבלת קהל בימים א, ג ו- ה בין השעות 08:30 ל- 11:00.
ניתן לבצע במרכז שירות הלקוחות את הפעולות הבאות בשעות קבלת קהל וללא תאום מראש :
1. תיאום פגישות עם בוחני הרישוי וראשי הצוותים
2. הגשת מסמכים לפתיחת תיק בקשה להיתר בניה
3. הגשת בקשה לחידוש היתר
4. הגשת בקשה להארכת תוקף החלטה
5. הגשת בקשה להיתר בניה בסמכות מהנדס העיר.

לתשומת לב - מרכז שירות הלקוחות פותח תיקי רישוי בכל הבקשות מלבד הבקשות שלהלן שיפתחו בצוות א', טלפון לתאום – 6296298:
 • בניה מעל 15 יחידות דיור
 • בניה למלונאות
 • בניה מעל 1000 מ''ר

  תאום פגישות (בניין 1, קומה 4):
  פגישות עם בוחני הרישוי מתקיימת בתאום מראש בלבד !
  טופס 25 – טופס בקשה לתאום פגישה עם בוחן רישוי

  תאום פגישות עם בוחני רישוי בניה לאחר דיון בועדה המקומית / רשות הרישוי /ועדת ערר :
  פגישות עם בוחני הרישוי מתקיימת בתאום מראש בלבד !
  לבקשה לתאום פגישה יש לשלוח את הטופס שלהלן לכתובת הדוא''ל: rspgishot@jerusalem.muni.il
  מענה טלפוני לבקשות לקביעת פגישה אם אין אפשרות לשלוח דוא''ל, בטלפון: 02-6297920 , בימים שני ורביעי בין השעות 9:00 ל- 13:00.
       
  הגשת התנגדות לבקשה:
  1. עיון במסמכי הבקשה - ניתן לעיין במסמכי הבקשה בארכיב רישוי בניה בניין קומה 0, בימים ראשון, שלישי וחמישי בין השעות 9:00 ל- 13:00.
  2. הגשת ההתנגדויות – ניתן להגיש התנגדות באמצעות טופס התנגדות. את הטופס יש לשלוח בדואר, או להגיש לאחראית על הפרסומים וההתנגדויות, או למרכז שירות הלקוחות - המחלקה לרישוי בניה, כיכר ספרא 1, קומה 4, בימים: שלישי וחמישי, בין השעות 9:00 ל- 13:00.

  ארכיב היסטורי (בניין 1, קומה 0):
  תיקי בקשה להיתר ותיקי היתר מלפני שנת 1969, שמורים בארכיב ההיסטורי העירוני ולא בארכיב
  אגף רישוי ופיקוח. לעיון בתיקים אלו יש לפנות לארכיב ההיסטורי.

  ארכיב רישוי (בניין 1, קומה 0):
  בארכיב ניתן לעיין בתיקי בקשה להיתר, כלומר תיקים המצויים בתהליך רישוי ואשר טרם ניתן בהם היתר.
  קבלת הקהל: ימים ראשון, שלישי וחמישי בין השעות: 9:00 - 13:00
  דוא''ל לפניות: eznisim@jerusalem.muni.il

  בגנזך רישוי (בניין 1, קומה 0):
  החל מיום 1/4/11 יתאפשר עיון בתיקי בניה השמורים בגנזך רישוי (תיקים שהופק בהם היתר בניה החל משנת 1969) רק לאחר תיאום פגישה מראש. הפגישות יתקיימו בימים ראשון, שלישי וחמישי בין השעות 13:00-09:00. את הזמנת התיק, כמו גם את הפגישה לעיון בו, ניתן לבצע בכל אחת מדרכי ההתקשרות המפורטות להלן, בהגבלה של עד 2 תיקים לתור:
  כתובת: כיכר ספרא 1, קומה 0.
  טלפון: 02-6296584
  מענה לטלפונים: ימים שני ורביעי בין השעות: 13:00-09:00.
  פקס: 02-6297219
  דוא''ל לפניות: ktdani@jerusalem.muni.il

  התייעצויות מיוחדות:
  במחלקת רישוי בניה 5 צוותים. ניתן לפנות בשאלות תכנוניות לראש הצוות.
 • הממונה על רישוי בניה - יואל שבת מנהל/ת
    טפסים בנושא רישוי ובנייה
    רשימת תיוג ופירוט הנחיות לפתיחת בקשה להיתר
    תיק רישוי בניה
    קבלת הסכמת המנהל לבקשה להיתר
    הפקת טופס רישום הערה לפי תקנה 27 בטאבו
    פרסום בדבר הקלה / שימוש חורג
  ככר ספרא 1 קומה 4
  02-6297648
  02-6296637
  טופס פניות הציבור למחלקת רישוי בניה
  1-apr-2014 - עודכן בתאריך
   
  חזור