הודעה לציבור על ''מיזם משותף'' להפקת תערוכה ומופע פורמולה 1 בירושלים - מיזם משותף בהליך של ''פטור ממכרז''

 
24/03/2013 נכון לשעה: 16:39
הודעה לציבור על ''מיזם משותף'' להפקת תערוכה ומופע פורמולה 1 בירושלים - מיזם משותף בהליך של ''פטור ממכרז''
החברה העירונית אריאל בע"מ מעוניינת לקדם מיזם משותף עם החברות "עיצוב במה בע"מ" וחברת "בימות בע"מ" כגוף קולקטיבי אחד (להלן: "היזם") על מנת להפיק תערוכה ומופע ראווה של מכוניות מרוץ פורמולה 1 בירושלים.
מופע הראווה יתקיים בימים 13.6.2013 – 14.6.2013 במסלול היקפי של חומות העיר העתיקה וזאת בהתאם למפת המסלול המצורפת.
תערוכת הרכבים תוצג לקהל הרחב במתחם הרכבת בירושלים מיום 8.6.2013 ועד ליום 12.6.2013.

במופע ישתתפו רכבי מרוצים כמקובל במרוצי מכוניות לרבות מכוניות פורמולה 1, רכבי פרארי, אופנועי מרוץ, פעלולנים ורכבים מיוחדים נוספים.

באפשרות הקהל הרחב לצפות במופע הראווה לאורך המסלול ללא תשלום, ו/או בכניסה בתשלום למתחם אשר ייועד לכך.
במתחם יוקמו טריבונות ובהן אופציה לכ-12,000 מושבים. היזם רשאי לגבות דמי כניסה בתיאום ובאישור חברת אריאל. כמו כן, היזם רשאי לגבות דמי כניסה לתערוכה בתיאום ובאישור חברת אריאל.
הגורם אשר יערוך את המופע והתערוכה בפועל הינו חברה בינלאומית המתמחית במופע מרוצי מכוניות.
אומדן התקציב לצורך קיום האירוע עומד על כ- 21,000,000₪ כולל מע''מ (להלן: ''תקציב הפרויקט'').
החברה העירונית אריאל תעמיד לטובת האירוע ממקורות שונים, עד מחצית עלות הפרויקט אך הסכום לא יעלה על 7,700,000 ₪ מתקציב הפרויקט.
יובהר כי הפרויקט כמיזם משותף יהיה ללא מטרת רווח.

כמו כן, יצוין כי חברת אריאל תשתתף, מעבר לסכום האמור לעיל, במחצית העלות לרכישת אמצעים לתחימת המסלול, ובלבד שסכום ההשתתפות של אריאל בהוצאה זו לא יעלה על 2,500,000 ₪ כולל מע''מ.

הדרישות :
לצורך הפקת הפרויקט על היזם לעמוד במספר דרישות כדלקמן:
1. ליזם ו/או לקבוצה הבינלאומית אותה הוא מיצג, ניסיון קודם בהפקת אירוע מסוג הפרויקט נשוא ההודעה.
2. על היזם להיות בעל יכולת מוכחת בהפקת אירועים המוניים.
3. קשרי עבודה מוכחים עם חברה בינלאומית המתמחית במרוץ מכוניות.
4. על היזם להעמיד לטובת האירוע לפחות מחצית מתקציב הפרויקט, ממקורותיו ו/או מחסויות אשר יגייס מספונסרים שונים, מכירת כרטיסים, מכירת שלטי פרסום, ובאמצעות כל ערוץ אחר לגיוס כספים אשר יממן את חלקו בתקציב.
5. ניסיון בגיוס חסויות.
6. על היזם לפרט את מסגרת התקציב לאירוע בצד ההכנסות וההוצאות.
7. על היזם להקים טריבונות ברמת מפרט בטיחות גבוהה ביותר המאושרים על ידי כל גורמי הרישוי על פי כל דין.
8. באחריות היזם להפיק את האירוע על כל היבטיו על פי הסטנדרטים ותקני הבטיחות הגבוהים ביותר, לרבות הכשרת המסלול, תחימת המסלול והצבת בטונדות, השגת כל רישיון הדרוש על פי כל דין מכל הרשויות הרלבנטיות להפקת האירוע, והכל תוך תיאום ובאישורה של חברת אריאל.
9. על היזם להפיק תצוגת הרכבים בתערוכה שתתקיים בסמיכות למסלול שיוצע על ידו.

במידה ויש יזם אחר אשר עומד בתנאים המפורטים לעיל, מוזמן לפנות לחברת אריאל לא יאוחר מתאריך 18 באפריל 2013 ולהגיש את הצעתו.

את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה לחברה העירונית אריאל, רחוב שבטי ישראל 3, ירושלים לידי רוית יצחקי.

על המעוניינים לפנות לרוית יצחקי בטלפון 02-6296610 / 052-5664732 לקבלת ו/או העברת פרטים.

להלן מפת המסלול.
 
מפת מסלול.pdf
 
   חזור   
   הודעות נוספות