רשימת בתי-ספר,בחינוך-היסודי בירושלים תשס''ט
ממלכתי בתי ספר
 
שם מנהל/ת טלפון סמל עיריה שם בית-הספר מס''ד
ענת לביא 6411444 21321 מ"מ אגרון 1
שם מזכיר/ה פקס סמל חינוך כתובת בית-הספר  
דרורי תמר 6439048 110106 זנגויל ישראל 29 , ירושלים  
 
שם מנהל/ת טלפון סמל עיריה שם בית-הספר מס''ד
נטע דולן 5667402 21405 מ"מ אדם 2
שם מזכיר/ה פקס סמל חינוך כתובת בית-הספר  
שרונה משה 5667401 114215 עמק רפאים 22 , ירושלים  
 
שם מנהל/ת טלפון סמל עיריה שם בית-הספר מס''ד
עדי גלבוע 5711041 21370 מ"מ אופק מחוננים 3
שם מזכיר/ה פקס סמל חינוך כתובת בית-הספר  
שרית מזרחי 5869350 112409 צונדק 26 , ירושלים  
 
שם מנהל/ת טלפון סמל עיריה שם בית-הספר מס''ד
אירית סנה 6453414 21416 מ"מ אילן רמון תל"י מדעי חומ 4
שם מזכיר/ה פקס סמל חינוך כתובת בית-הספר  
טובית נשיא 6453420 192849 הרב ניסים יצחק 1 , ירושלים  
 
שם מנהל/ת טלפון סמל עיריה שם בית-הספר מס''ד
חני אתר 6418202 21323 מ"מ ארגנטינה 5
שם מזכיר/ה פקס סמל חינוך כתובת בית-הספר  
שרית כהן 6410859 110312 אולסוונגר עמונאל 3 , ירושלים  
 
שם מנהל/ת טלפון סמל עיריה שם בית-הספר מס''ד
מירי נבון 6763969 21363 מ"מ אריאל גילה ג' לשעבר 6
שם מזכיר/ה פקס סמל חינוך כתובת בית-הספר  
סיגל נח 6769816 112185 דולב 423 , ירושלים  
 
שם מנהל/ת טלפון סמל עיריה שם בית-הספר מס''ד
כנרת דן 6512155 21326 מ"מ בית הכרם 7
שם מזכיר/ה פקס סמל חינוך כתובת בית-הספר  
פאר יפית 6522494 110155 מעגל בית המדרש 7 , ירושלים  
 
שם מנהל/ת טלפון סמל עיריה שם בית-הספר מס''ד
לאה סרני 6416757 21332 מ"מ בית וגן תל"י 8
שם מזכיר/ה פקס סמל חינוך כתובת בית-הספר  
אמתי מלכה 6430158 111682 וולטה העלית 12 , ירושלים  
 
שם מנהל/ת טלפון סמל עיריה שם בית-הספר מס''ד
ריקי חן 6790455 21333 מ"מ גבעת גונן ברוח ע.עבודה 9
שם מזכיר/ה פקס סמל חינוך כתובת בית-הספר  
בזיזה רמה 6795637 111203 מרגולין אליעזר 3 , ירושלים  
 
שם מנהל/ת טלפון סמל עיריה שם בית-הספר מס''ד
בתיה בר 5817070 21337 מ"מ גבעת שפירא ע'ש פרנקל 10
שם מזכיר/ה פקס סמל חינוך כתובת בית-הספר  
אתי עמור 5815784 111831 אצל 20 , ירושלים  
 
שם מנהל/ת טלפון סמל עיריה שם בית-הספר מס''ד
זהבה סבר 6417487 21351 מ"מ גואטמלה ע'ש ש.הירשל 11
שם מזכיר/ה פקס סמל חינוך כתובת בית-הספר  
טובה בן נון 6421150 110320 החרצית 10 , ירושלים  
 
שם מנהל/ת טלפון סמל עיריה שם בית-הספר מס''ד
מיכל בן יצחק 6763959 21334 מ"מ גילה א' 12
שם מזכיר/ה פקס סמל חינוך כתובת בית-הספר  
שרון ביתון 6451169 111500 מבוא נטף 4 , ירושלים  
 
שם מנהל/ת טלפון סמל עיריה שם בית-הספר מס''ד
רעיה בן אדון 6761730 21359 מ"מ גילה ב' המאוחד למדעים ו 13
שם מזכיר/ה פקס סמל חינוך כתובת בית-הספר  
צוריה מדינה 6768754 111906 מרגלית 411 , ירושלים  
 
שם מנהל/ת טלפון סמל עיריה שם בית-הספר מס''ד
מדלן לביאן 6766501 21364 מ"מ גילה תל"י 14
שם מזכיר/ה פקס סמל חינוך כתובת בית-הספר  
יעל ואנונו 6769733 112359 ורדינון 1 , ירושלים  
 
שם מנהל/ת טלפון סמל עיריה שם בית-הספר מס''ד
דרית חרוש 6788811 21415 מ"מ דו לשוני 15
שם מזכיר/ה פקס סמל חינוך כתובת בית-הספר  
הנד עליאן 6797764 162594 אליעזר הגדול 3 , ירושלים  
 
שם מנהל/ת טלפון סמל עיריה שם בית-הספר מס''ד
מוטי ברעם 6437578 21413 מ"מ היובל 16
שם מזכיר/ה פקס סמל חינוך כתובת בית-הספר  
מוסרי דפנה 6423591 113589 דולצ'ין 21 , ירושלים  
 
שם מנהל/ת טלפון סמל עיריה שם בית-הספר מס''ד
יואב זימרן 6255647 21347 מ"מ הניסויי 17
שם מזכיר/ה פקס סמל חינוך כתובת בית-הספר  
אילנה בראשי 6243459 111344 רבי עקיבא 7 , ירושלים  
 
שם מנהל/ת טלפון סמל עיריה שם בית-הספר מס''ד
פרונס אמיר 6787423 21411 מ"מ השלום 18
שם מזכיר/ה פקס סמל חינוך כתובת בית-הספר  
עמראן שמחה 6481374 114033 האייל 72 , ירושלים  
 
שם מנהל/ת טלפון סמל עיריה שם בית-הספר מס''ד
דליה פינק 6712385 21328 מ"מ זלמן ארן 19
שם מזכיר/ה פקס סמל חינוך כתובת בית-הספר  
אורלי ממו 6725761 111112 דרך חברון 136 , ירושלים  
 
שם מנהל/ת טלפון סמל עיריה שם בית-הספר מס''ד
שלי פיז'רסקי 6558166 21335 מ"מ חט' לגיל הצעיר ע'ש ד.יל 20
שם מזכיר/ה פקס סמל חינוך כתובת בית-הספר  
לנדאו חנה 6521548 111294 שדרות הרצל 89 , ירושלים  
 
שם מנהל/ת טלפון סמל עיריה שם בית-הספר מס''ד
עופרה זומר 5818043 21331 מ"מ יאנוש קורצ'אק 21
שם מזכיר/ה פקס סמל חינוך כתובת בית-הספר  
דליה דהן 5816957 111351 בר כוכבא 99 , ירושלים  
 
שם מנהל/ת טלפון סמל עיריה שם בית-הספר מס''ד
אנה גורן 5812180 21338 מ"מ יד המורה -משלב לתקשורת 22
שם מזכיר/ה פקס סמל חינוך כתובת בית-הספר  
חגית מימון 5816954 111278 ככר זלמן ארן 11 , ירושלים  
 
שם מנהל/ת טלפון סמל עיריה שם בית-הספר מס''ד
רונית שמא 6415244 21339 מ"מ יפה נוף 23
שם מזכיר/ה פקס סמל חינוך כתובת בית-הספר  
רותי נהרי 6431873 111062 התומר 5 , ירושלים  
 
שם מנהל/ת טלפון סמל עיריה שם בית-הספר מס''ד
מיכל אורעד 5632672 21342 מ"מ לוריא 24
שם מזכיר/ה פקס סמל חינוך כתובת בית-הספר  
ורד סבג 5634222 110270 הפלמח 79 , ירושלים  
 
שם מנהל/ת טלפון סמל עיריה שם בית-הספר מס''ד
תמירה בן ארי 6432840 21360 מ"מ מנשה אלישר רמת שרת 25
שם מזכיר/ה פקס סמל חינוך כתובת בית-הספר  
כהן אילנה 6418574 111872 שרת משה 1 , ירושלים  
 
שם מנהל/ת טלפון סמל עיריה שם בית-הספר מס''ד
יוספה אור 5833085 21349 מ"מ נוה יעקב המאוחד 26
שם מזכיר/ה פקס סמל חינוך כתובת בית-הספר  
זיוה ציונוב 6564824 111815 שדרות נוה יעקב 38 , ירושלים  
 
שם מנהל/ת טלפון סמל עיריה שם בית-הספר מס''ד
חלי אלה 5633675 21348 מ"מ ע"ש ה. סאלד 27
שם מזכיר/ה פקס סמל חינוך כתובת בית-הספר  
לניאדו ברכה 5610628 110130 כט בנובמבר 6 , ירושלים  
 
שם מנהל/ת טלפון סמל עיריה שם בית-הספר מס''ד
רפאיה ארנון 5836378 21375 מ"מ פסגת זאב מזרח א' 28
שם מזכיר/ה פקס סמל חינוך כתובת בית-הספר  
רוזנברג תמי 6564102 114074 גרשון מאיר 19 , ירושלים  
 
שם מנהל/ת טלפון סמל עיריה שם בית-הספר מס''ד
מלכה דוידוביץ 5836476 21400 מ"מ פסגת זאב מערב ע"ש מרדכי 29
שם מזכיר/ה פקס סמל חינוך כתובת בית-הספר  
טליה הלל 6564959 114066 תמיר שמואל 74 , ירושלים  
 
שם מנהל/ת טלפון סמל עיריה שם בית-הספר מס''ד
מזל דבח 5834225 21367 מ"מ פסגת זאב מרכז א' מדעי ט 30
שם מזכיר/ה פקס סמל חינוך כתובת בית-הספר  
שירזי עליזה 5830938 112482 השישה עשר 19 , ירושלים  
 
שם מנהל/ת טלפון סמל עיריה שם בית-הספר מס''ד
מרים נילי 5836184 21410 מ"מ פסגת זאב מרכז ב' לשפות 31
שם מזכיר/ה פקס סמל חינוך כתובת בית-הספר  
תלמה שמואלי 6564098 113068 השישה עשר 32 , ירושלים  
 
שם מנהל/ת טלפון סמל עיריה שם בית-הספר מס''ד
טובה אביחי קרמר 6480854 21412 מ"מ קשת 32
שם מזכיר/ה פקס סמל חינוך כתובת בית-הספר  
ביטון ענת 6785616 114389 אלכסנדריון 23 , ירושלים  
 
שם מנהל/ת טלפון סמל עיריה שם בית-הספר מס''ד
רונית דגן 5396444 21353 מ"מ רחביה ע"ש ד.ופ.בן-גוריו 33
שם מזכיר/ה פקס סמל חינוך כתובת בית-הספר  
לוי מרים 5396445 110205 בן לברט 15 , ירושלים  
 
שם מנהל/ת טלפון סמל עיריה שם בית-הספר מס''ד
שלגית שחר 5866661 21362 מ"מ רמות אלון המאוחד 34
שם מזכיר/ה פקס סמל חינוך כתובת בית-הספר  
איילה מיוחס 5869513 112201 אסירי ציון 2 , ירושלים  
 
שם מנהל/ת טלפון סמל עיריה שם בית-הספר מס''ד
אתי ידידיה 6733879 21327 מ"מ תל"י גאולים 35
שם מזכיר/ה פקס סמל חינוך כתובת בית-הספר  
אדיר-יפת אסנת 6738639 110171 קבוץ גלויות 4 , ירושלים  
 
שם מנהל/ת טלפון סמל עיריה שם בית-הספר מס''ד
גל_יריב 5831175 21380 מ"מ תל"י פסגת זאב מזרח ב' 36
שם מזכיר/ה פקס סמל חינוך כתובת בית-הספר  
נאקי סוזי 6564103 113472 טוניק יצחק 21 , ירושלים  
 
שם מנהל/ת טלפון סמל עיריה שם בית-הספר מס''ד
אירית רף 5853317 21401 מ"מ תל"י פסגת זאב צפון מתמט 37
שם מזכיר/ה פקס סמל חינוך כתובת בית-הספר  
סדיקלר ציפי 6564104 111120 מזל טלה 11 , ירושלים  
 
שם מנהל/ת טלפון סמל עיריה שם בית-הספר מס''ד
הדס אריאל 6719082 21368 מ"מ תל"י רמת מוריה 38
שם מזכיר/ה פקס סמל חינוך כתובת בית-הספר  
מרגלית אברהם 6738769 112565 אדם 28 , ירושלים  
 
שם מנהל/ת טלפון סמל עיריה שם בית-הספר מס''ד
יוסי אורן 6717518 21355 מ"מ תלפיות מזרח ב' 39
שם מזכיר/ה פקס סמל חינוך כתובת בית-הספר  
כהן דורית 6738768 112136 רזיאל דוד 13 , ירושלים