לשכת ראש העיר והיועצים

לשכת ראש העיר והיועצים
פקס: 6296014/6295319
דואר אלקטרוני
טלפון
תפקיד
שם
6297720ראש העירניר ברקת
6294597
6294716
ראש הסגלמיכל שלם
6297721דובר ראש העיראביתר אלעד
6294959
6295364
ראש לשכהדפנה דין
6297948מ"מ מנהל האגף למדיניות ותכנון אסטרטגי גיל ריבוש
6297151יועצת ראש העיר לענייני חינוךאריאלה רג'ואן
6294790יועץ ראש העיר לענייני ערבים ומזרח העירדוד קורן
6295699עוזר ראש העיררועי וולף
6294715
6298094
יועץ ראש העיר לענייני מנהל ופרוייקטיםזהר זולר
6297719יועצת ראש העיר לענייני שכונותיהודית זבדצקי
6297223עוזר ראש העיר לענייני צעירים וסטודנטיםמומיק נבו
6294596יועץ ראש העיר לפניות ציבוררוזנברג עידו
6294624
6296391
יועצת רה"ע לקשרי חוץ ותקשורת זרהברכי ספרונג
6297697יועץ ראש העיר למגזר החרדיאברהם קוריזר
6294597
6294716
עוזרת אישית לראש הסגלחנית קויפמן
6297815עוזרת לראש הלשכהאודליה עזריה
6297720מנהלת דסק לשכהאורלי אוחנה
6297720רכז פניות ציבורליאור אבן חן