מנח''י - מינהל חינוך ירושלים

 אגפי העירייה
מנח''י - מינהל חינוך ירושלים
ככר ספרא 3
שעות קבלת קהל בגני ילדים: ימים א',ג',ה' בין השעות 13:00-9:00
שעות קבלת קהל בחינוך מזרח ירושלים: בימים א' - ה' בין השעות 13:00-8:00
שעות קבלת קהל במדור למוסדות חינוך: ימים א' ו - ג' בין השעות 12:00-9:00
המחלקה לרישום והעברות:שיבוץ ,רישום , והעברות ילדים בביה"ס היסודיים , טיפול בקובץ תלמידים בימים א, ג, ה, בין השעות 9.00- 13.00 המדור למנהל הכספים: ימים א,ג,ה בין השעות 9:00-12:00
ראש מינהל חינוך פקס: 6296268, טלפון 6297690
גני ילדים 6297766
חינוך יסודי 6297780
על יסודי 6297786
חינוך מיוחד 6296122
מזרח העיר 6297791
חינוך חרדי 6295951
טופס פניות הציבור מינהל חינוך

מנח''י הוקם בהסכם בין משרד החינוך התרבות והספורט (להלן: משרד החינוך) ועיריית ירושלים בשנת תשמ''ט, על בסיס דוח ועדת ענבר ודוח ועדת קוברסקי. מטרת הקמת מנח''י: ''ריכוז האחריות והסמכות ברשות אחת שתתכנן ותבצע את החינוך בעיר, על בסיס הצרכים והחוקים, הכללים וההנחיות הנקבעים על ידי משרד החינוך והתרבות''. מנח''י אחראי למערכת החינוך הרשמי העברי במערב העיר (ממלכתי וממלכתי דתי) ועל החינוך הערבי הרשמי במזרח העיר. מנח''י אחראי לתכנון מערכת החינוך ולהפעלתה על בסיס הצרכים הייחודיים של כלל האוכלוסייה ומוסדות החינוך בתחום הפיזי, התקציבי והחינוכי, כולל פיתוח כוח אדם מינהלי ופדגוגי. במנח''י מחלקות ייעודיות לחטיבות הגיל השונות ולמגזר הערבי וכן יחידות מטה מרכזיות: פיתוח ותחזוקה של מוסדות חינוך, תכנון פיזי וחינוכי, מרכזי ההדרכה - פסג''ה (במזרח העיר ובמערבה), מינהלת המחשבים,המחלקה למדע וטכנולוגיה ושרות פסיכולוגי-חינוכי. מחלקת גני הילדים היא אחת המחלקות המרכזיות במנח''י.
אודות פעילות האגף


שירותים הניתנים לתושב