1993 - 2003
Ehud Olmert
1965 - 1993
Teddy Kollek
1959 - 1965
Mordechai Ish Shalom
1955 - 1959
Gershon Agron
1952 - 1955
Yitzhak Kariv
1951 - 1952
Shlomo Zalman Shragai
1948 - 1950
Daniel Auster