רישום לגני ילדים
23.07.2014 יום ד' כ"ה בתמוז תשע"ד

רישום לגני ילדים

על פי החלטת ממשלת ישראל מס’ 4088 מיום י”ג בטבת תשע”ב, 8.1.12 , תספק המדינה חינוך חינם, החל מתחילת שנת הלימודים התשע”ג לילדים בגילאי 4-3 ,שילמדו בגני ילדים ציבורים ובגני ילדים פרטיים שיחברו למהלך של חינוך חינם, כך שהוריהם יהיו פטורים מתשלום שכר לימוד.

​חייבי רישום לגן חובה וזכאי רישום לגן קדם-חובה.

למידע נוסף >

​הנחיות להורים במועד הרישום:

למידע נוסף >

​הנחיות להורים המעוניינים לדחות את הכניסה לכיתה א' ולהשאיר את ילדם שנה נוספת בגן. 

למידע נוסף >

​משאלת לב ההורה הרושם בעת הרישום על הרושמים לציין את הזרם החינוכי שבו הם מבקשים לרשום את הילד: ממלכתי, ממלכתי-דתי או מוכר שאינו רשמי. השיבוץ לגן יקבע בהתאם לקריטריונים על-פי
סדר הופעתם מטה:

למידע נוסף >

 

 

ארנונה ארנונה <a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/arnona_s.png">arnona_s.png</a>הנחות בארנונה<a href="/TargetAudience/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/discounts/Pages/Default.aspx">הנחות בארנונה</a>הסדרי תשלומים<a href="/TargetAudience/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/paymentarrangements/Pages/Default.aspx">הסדרי תשלומים</a>אופן קביעת החיוב<a href="/TargetAudience/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Methodofdeterminingbilling/Pages/Default.aspx" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />אופן קביעת החיוב</a>
חינוך חינוך <a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/education_s.png">education_s.png</a>עץ הערכים<a href="https://myschool.jerusalem.muni.il/">עץ הערכים</a>תוצאות שיבוץ גני ילדים<a href="/Messages/Education/Pages/update.aspx">תוצאות שיבוץ גני ילדים</a>הסעות תלמידים<a href="/TargetAudience/Residents/Education/Notebook29694/Pages/Default.aspx">הסעות תלמידים</a>
קהילה וחברהקהילה וחברה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/rishom_s.png">rishom_s.png</a>התנדבות בירושלים<a href="http://hitnadvut.jerusalem.muni.il/" target="_blank">התנדבות בירושלים</a>רישום למחנה כדורסל בנות<a href="/RecreationandCulture/Sports/ligotSal/HighSchoolGirlsBasketballLeague/Pages/Machane.aspx">רישום למחנה כדורסל בנות</a>אירועי קיץ לנוער בשכונות<a href="/TargetAudience/Residents/CommunityAffairs/Noar/kaits/Pages/default.aspx">אירועי קיץ לנוער בשכונות</a>
תכנון בנייה וסביבהתכנון בנייה וסביבה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/build_s.png">build_s.png</a>תיק רישוי בניה<a href="http://www1.jerusalem.muni.il/jer_sys/spsite/container.asp?src=/jer_sys/pro/FrameSet.asp?ToFrame=3" target="_blank">תיק רישוי בניה</a>חבות היטל השבחה<a href="/TargetAudience/Residents/PlanningandBuilding/ImprovementTax/Pages/Portfolio.aspx" target="_blank">חבות היטל השבחה</a>מידע תכנית בניין ערים<a href="http://www1.jerusalem.muni.il/jer_sys/spsite/container.asp?src=/jer_sys/pro/FrameSet.asp?ToFrame=1" target="_blank">מידע תכנית בניין ערים</a>
בריאות הציבורבריאות הציבור<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/Pharmacy_s.png">Pharmacy_s.png</a>תורנויות בתי מרקחת<a href="/TargetAudience/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/Pages/ToranutBateiMerkachat.aspx">תורנויות בתי מרקחת</a>טיפות חלב<a href="/TargetAudience/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/site245/Pages/default.aspx" target="_blank">טיפות חלב</a>השירות הוטרינרי<a href="/TargetAudience/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/VetrinarianServices/Pages/Default.aspx" target="_blank">השירות הוטרינרי</a>

 

 

ירושלים מחבקת את חייל צה"לירושלים מחבקת את חייל צה"לhttp://www.jerusalem.muni.il/Messages/Msg_84/Pages/Hugs.aspx22/07/2014 21:00:0031/12/1969 20:00:00תצוגת תאריך
הסדרי תנועה לקראת לוויתו של סמל מקס שטיינברג ז"להסדרי תנועה לקראת לוויתו של סמל מקס שטיינברג ז"לhttp://www.jerusalem.muni.il/Messages/PlanningandBuilding/traffic/Pages/MaxSheinberg.aspx21/07/2014 21:00:0022/07/2014 20:00:00תצוגת תאריך
שדרות שדרות הרצל מצומת בייט עד רחוב הפסגה נסגרו לתנועהשדרות שדרות הרצל מצומת בייט עד רחוב הפסגה נסגרו לתנועהhttp://www.jerusalem.muni.il/Messages/Msg_84/Pages/MaxSheinberg.aspx22/07/2014 21:00:0022/07/2014 20:00:00תצוגת תאריך
כוונה להתקשרות במיזם משותף עם עמותת בקהילהכוונה להתקשרות במיזם משותף עם עמותת בקהילהhttp://www.jerusalem.muni.il/Messages/Education/Yesodi/Pages/Community.aspx21/07/2014 21:00:0001/01/1970 00:00:00תצוגת תאריך
מיזם משותף- עיריית ירושלים ועמותת חלו"ןמיזם משותף- עיריית ירושלים ועמותת חלו"ןhttp://www.jerusalem.muni.il/Messages/Education/Yesodi/Pages/Project.aspx21/07/2014 21:00:0001/01/1970 00:00:00תצוגת תאריך
כוונה להתקשרות במיזם משותף עם פר"חכוונה להתקשרות במיזם משותף עם פר"חhttp://www.jerusalem.muni.il/Messages/Education/Yesodi/Pages/perach.aspx21/07/2014 21:00:0001/01/1970 00:00:00תצוגת תאריך

לוח אירועים

 

 

גולשים בי-ם - מגזין מקווןגולשים בי-ם - מגזין מקווןהאירועים החמים, ההטבות, השירותים החדשים והחדשות החשובות והמעניינות במגזין המקוון של עיריית ירושלים.26/03/2014 22:00:0012/03/2014 22:00:00<img alt="" src="/SiteCollectionImages/newsletter.jpg?RenditionID=5" style="BORDER:0px solid;" />http://www.jerusalem.muni.il/TargetAudience/Residents/Newsletter

 

 

פארקים מטרופוליניםhttp://www.jerusalem.muni.il/TargetAudience/Residents/PlanningandBuilding/PlanningInformation/controlplans/Pages/parks.aspxפארקים מטרופולינים
חדש בנושא פתיחת תיק בניהhttp://www.jerusalem.muni.il/Pages/buildNew.aspxחדש בנושא פתיחת תיק בניה
נושא חדש בטיפול מחלקת תברואהhttp://www.jerusalem.muni.il/Pages/NewSubject.aspxנושא חדש בטיפול מחלקת תברואה
מהי ארנונהhttp://www.jerusalem.muni.il/TargetAudience/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/Whatisarnona.aspxמהי ארנונה